ForumsX
The forums of StarCraftLive.net


top_calendar.gif top_members.gif top_faq.gif top_search.gif top_home.gif    

vb_bullet.gif ForumsX > General Discussion > FAQ/Feedback > Un-intresting swedish stuff.
Search this Thread:

newthread reply FAQ/Feedback
prev.gif Previous Thread | Next Thread next.gif
Linear Hybrid Threaded

Un-intresting swedish stuff.  
folder icon   05-15-2008, 05:00 AM
Un-intresting swedish stuff. Post #1
Kjell Thusaud

War Chief


Avatar

Joined: Aug 21 2003
Location: www.Giraffese.cx
Posts: 4,371 posposposposposhighpos
Micky Mouse on Crack

Annehem Fastigheter - En introduktion


Annehem Fastigheter AB(publ.) är ett börsnoterat bolag som förvärvar, utvecklar och förvaltar fastigheter i öresunds regionen. Det bildades av Christer och Marcus Jönsson sommaren 2005. Storägare är sedan oktober samma år är Greg Dingizian som sedmera även är registrerad som styrelse-ordförande och tidigare arbetade som vd för HSB Malmö där han sålde fastigheter till Christer jönssons företag Landgren och Jönsson.

Den 1 januari bytte Pia Andersson sitt arbete som vice vd för HSB Skåne mot ett nytt som projekt chef för Annehem samt personal optioner. Året innan så hade HSB Skåne sålt fastigheter 270 miljoner kroner. Detta har väckt en del harm hos ett annat skånskt företag som gav ett högre bud som inte antogs, detta har förklarats med att Annehems betalning skulle ske i större summa kontanter än det andra företagets.

Annehems största projekt för nuvarande är Point Hyllie. Ursprungligen namngavs det ’Malmö Tower’ men har krympt på höjden.(Från Annehem Fastigheters hemsida)

Affärsidé
Annehem ska aktivt förvärva, utveckla och förvalta fastigheter. Bolaget kommer företrädesvis att prioritera investeringar i Öresundsregionen.

Övergripande mål och strategier
Annehems övergripande mål är att skapa och realisera värden inom fastighetsbranschen och därigenom skapa god avkastning till sina aktieägare. För att uppnå detta mål ska Annehem
• aktivt förbättra fastighetsportföljen genom köp, förädling och försäljning av fastigheter. Realisering av förädlingsvärden ska utgöra en central del av verksamheten
• arbeta med förvärv och förädling av mark och utvecklingsfastigheter
• etablera ett nära samarbete med kommuner och näringsliv för att stödja den lokala utvecklingen.

Finansiella mål
Annehems långsiktiga finansiella mål är att
• avkastningen på eget kapital ska överstiga 15 procent
• soliditeten ska uppgå till lägst 20 procent


Preliminära fakta om POINT HYLLIE
• Byggstart: hösten 2008
• Inflyttning: start våren 2011
• Höjd på högsta huset: cirka 95 meter
• Total yta cirka 45 000 kvm BTA, varav
- bostäder cirka 32 000 kvm (cirka 300 lägenheter)
- butiker cirka 10 000 kvm (i två plan)
- kontor cirka 3 000 kvm (i huset mot arenan)
• Källare med parkering i ett plan
• Arkitekt: Arkitektfirman CF Møller

__________________
Give a player a fish, and he’ll probably try to sell it to an NPC fisherman.

Teach a player to fish, and next week he’ll show up with the book, “The Complete Adventuring Fisherman”. He’ll start hunting for some monstrous leviathan to catch and enslave, and he’ll be dual-wielding two fishing poles
Posts: 4,371 posposposposposhighpos
off.gif profile.gif sendpm.gif home.gif find.gif buddy.gif edit.gif reply.gif
Return to Top  

newthread reply FAQ/Feedback
prev.gif Previous Thread | Next Thread next.gif
Linear Hybrid Threaded

printer.gif Show Printable Version
sendtofriend.gif Email this Page
Rate this Thread:

Forum Jump:

Forum Rules:
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
HTML code is Off
vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On

All times are GMT -5 hours. The time now is 12:04 AM.

ForumsX > General Discussion > FAQ/Feedback > Un-intresting swedish stuff.

< Contact Us - http://www.forumsx.net - Archive >
Return to Top

Powered by: vBulletin Version 3.0.0 Beta 7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.